43ae8e3343f80a39b801e095a08021d1

Preinscripció 2024-25: Dades personals

Dades de l'estudiant

Dades de naixement

Dades de contacte

Dades d'escolarització

Dades del 1r tutor/a

Si la persona sol·licitant és major d'edat, el tutor/a 1 és ella mateixa

Adreça

Dades de contacte (*)

Dades del 2n tutor/a

Adreça

Copia l'adreça del 1r tutor/a >>

Dades de contacte

Dades bancàries

Copia el nom del tutor/a 1
Copia el nom del tutor/a 2
Copia el NIF del tutor/a 1
Copia el NIF del tutor/a 2